Obvestilo

V letošnjem letu bodo v Planinskem domu na Kalu in v njegovi bližnji okolici potekala obsežnejša dela v sklopu projekta ‘PRENOVA PLANINSKEGA DOMA NA KALU’.

Vsled nujne potrebe po posodobitvi/prenovi našega Planinskega doma smo se v letu 2019 prijavili na 4. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja s projektom »Prenova Planinskega doma na Kalu«, ki ga bomo izvedli s še dvema partnerjema: občino Hrastnik in oskrbnikom doma, Rok Padrom.

V mesecu novembru 2020 smo od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli Odločbo o pravici do sredstev,  za katera smo preko omenjenega projekta zaprosili. V sklopu tega projekta želimo izvesti nekatere nujno potrebne prenove, ter tudi določene posodobitve, ki nekako sledijo trenutnim trendom aktivnega preživljanja prostega časa ljubiteljev narave kot so predvsem planinci, kolesarji, konjeniki, kot tudi tistim, ki se pripeljejo in uživajo v lepoti narave.

V sklopu projekta se bodo izvajala naslednja dela:

 1. Ureditev predavalnice (sejne sobe) v 2. nadstropju doma (v prostoru velike skupne spalnice)
 2. Prenova sanitarij v pritličju doma, ki bodo primerne tudi za potrebe invalidov in ureditev previjalnice
 3. Prenova terase – zamenjava keramike, ter nabava novih miz in stolov
 4. Manjša posodobitev kuhinje
 5. Ureditev parkirnega prostora za dva avtodoma
 6. Izdelava in postavitev priveza za konje
 7. Odstranitev dotrajanih zunanjih miz in klopi pred domov, ter nabava novih miz in klopi iz masivnega lesa
 8. Izdelava polnilnice za električna kolesa
 9. Izdelava stojal za kolesa
 10. Nabava novih velikih košev za smeti
 11. Zamenjava dotrajanih otroških igral
 12. Izdelava pitnika za vodo iz masivnega lesa
 13. Izdelava privezov za pse iz masivnega lesa
 14. Preureditev dvorišča pred domom

V času prenove doma bo delno moten mir v Planinskem domu, ter v okolici doma za kar se obiskovalcem vnaprej opravičujemo in jih prosimo za razumevanje.

UO PD Hrastnik

Posted in občni zbori.