Zgodovina

Dne 13.02.1948 je šest članov PD Trbovlje (Slavo Šentjurc, Viktor Simčič, Milan Cerinšek, Tine Lenarčič in Tone Škoberne, ………..) v bivšem rudniškem konzumu v Hrastniku organiziralo predavanje Anteja Begarja ‘Domače gore v sliki in besedi’. Po končanem predavanju je bil ustanovljen iniciativni odbor za ustanovitev PD Hrastnik. Za predsednika odbora so izvolili Mirka Kovača. Predavanja se je udeležilo preko sto občanov Hrastnika. Iniciativni odbor je nato pričel z pripravami za postavitev koče na Kalu ter za ustanovitev samostojnega društva. Dne 08.07.1948 je PD Trbovlje poslalo OLO Trbovlje prijavo o ustanovitvi novega PD v Hrastniku.

Material za novo planinsko kočo na Kalu je prispeval takratnji OLO Trbovlje. Na Jagnjenici je stala lesena zgradba, ki so jo razstavili in jo dne 27.04. prepeljali do vasi Čeče. Od tu so težje dele zvozili, večino materiala pa znosili na Kal. Vedeti je treba, da so takrat na Kal vodili le zasilni kolovozi, po katerih so krepki konji vlekli tovore težke do 250 kg.

Dne 11.07.1948 je bil ustanovni občni zbor PD Hrastnik pred še ne dograjeno kočo na Kalu. Uradno pa je bilo društvo ustanovljeno 04.04.1948 in je na začetku štelo 120 članov. Prvi predsednik PD Hrastnik je bil Albin DUŠAK.

Uradna otvoritev nove planinske koče na Kalu je bila 15.08.1948 in takrat je društvo štelo 283 članov.s1

Aprila 1982 je dom zakupil do leta 2000 Rudnik Hrastnik, ki je domu zgradil prizidek in ga funkcionalno povezal s starim objektom, tega pa je temeljito obnovil in posodobil. Povečano in obnovljeno postojanko, preimenovano v Planinsko rudarski dom, so svečano odprli 29. novembra 1984.

Dne 29.01.1949 je bil ustanovni sestanek Alpinističnega odseka Hrastnik v Puharjevem domu.    ………………….

Po odhodu Ivana Čanžka je AO PD Hrastnik prenehal delovati.

Na seji UO PD Hrastnik, dne 17.02.2005, sta Maja Laznik in Aleksander Stopinšek predlagala, da se v okviru PD ustanovi alpinistična sekcija s posebnim poudarkom na usposabljanju in vzgoji otrok v alpinizmu. Na občnem zboru, dne 02.04.2005 je bil soglasno sprejet sklep, da se v okviru PD Hrastnik ustanovi Alpinistično-plezalna sekcija PDH “GAMSI”.

Leta 1986  je društvo dobilo svoj grb katerega je oblikoval  Klemen.

Spodaj ob kamniti poti je od vetrov in zoba časa razjedeni viharnik, ki še stoji in kaže našo pot. Veja z zelenimi listi in želodovimi plodovi da popotniku vedeti, da še živi ta sedaj že redki predstavnik hrastovih gozdov, ki so baje nekdaj krasili dolino Hrastnika.

Predsedniki PD Hrastnik od ustanovitve do danes:

1948 – 1951    Albin DUŠAK
1951 – 1954    Nande VERDAJ
1954 – 1956    Ivan ČANŽEK
1956 – 1978    Slavo ŠENTJURC
1978 – 1980    Drago MILINOVIČ
1980 – 1994    Ivan KLENOVŠEK
1994 – 1995    Bojan KRAUS
1995 – 2013    Marjan PERGAR
2013 –             Vojko ZUPANČIČ

s2