Letni občni zbor PD Hrastnik

V soboto, 26. marca 2016, je potekal Letni občni zbor članov Planinskega društva Hrastnik. Ob 10. uri smo se v Planinsko rudarskem domu na Kalu zbrali člani PD Hrastnik ter povabljeni gostje. Vse je najprej pozdravil predsednik PD Hrastnik Vojko Zupančič , nato pa je vodenje zbora prevzelo Delovno predsedstvo.

Dnevni red Letnega občnega zbora je obsegal 10. točk. Predstavili in potrdili smo opravljeno delo v letu 2015, program dela in finančni plan za leto 2016.

Ob koncu Zbora članov so nas pozdravili še povabljeni gostje iz sosednjih PD, nam čestitali za dosežene uspehe in zaželeli obilo sreče in volje za naprej. Tako delo je rezultat truda in dela vseh članov in prostovoljcev. Planinci smo se razveselili prisotnosti župana g. Mirana Jeriča. Njegove spodbudne besede so zvenele kot pohvala za delo, prizadevanja in kot kažipot v prihodnje.

Na občnem zboru so bila podeljena priznanja Planinske zveze Slovenije in ostala priznanja. Zahvaljujemo se vsem prejemnikom za prejeta priznanja oziroma za njihov prispevek pri delovanju PD Hrastnik.

Po končanem uradnem delu zbora je sledilo še planinsko druženje in pogostitev udeležencev zbora.

Letno poročilo društva si lahko ogledate v glasilu »NAŠA POTA« na spletni strani društva.

Posted in Novice, Utrinki leta 2016.

Leave a Reply