Slavnostni zaključek projekta ‘Prenova planinskega doma na Kalu’

Uradni zaključek projekta je bil prvotno načrtovan takoj po končanih delih, oziroma oddaji vse potrebne dokumentacije o zaključku projekta, vendar se je projekt preveč zavlekel v jesen, tako da smo ga prestavili in izvedli 15. maja 2022 pred domom na Kalu. Povabili smo vse prostovoljce, ki so s svojim delom pripomogli k uspešni izvedbi projekta. Opravljenih je bilo preko 2000 ur prostovoljnega dela, ki ga je opravilo cca. 30 prostovoljcev, članov društva kot tudi nekaj nečlanov. Povabili smo tudi vse donatorje, ki so z donacijami finančno pomagali pri projektu. Prav tako so bili povabljeni tudi vsi člani PD Hrastnik, kot tudi zunanji izvajalci. Odziv na vabilo je bil zelo dober, saj se je zaključka udeležila večina prostovoljcev, ter presenetljivo tudi precej donatorjev in izvajalcev.

Ob 10:40 se je pričel uradni del, ki ga je pripravila in vodila Maša Kovač. V uvodu je med drugim izpostavila glavne podrobnosti in značilnosti izvajanja projekta, podrobno opisala kaj vse je bilo v sklopu projekta narejeno v domu in okolici doma, ter tudi izpostavila vse donatorje brez katerih določenih del na domu ne bi mogli opraviti. Krajše pozdrave in nagovore so imeli predsednik društva Vojko Zupančič, Jože Prah – predsednik MDO Zasavja, ki je bil tudi v vlogi predstavnika PZS. Na koncu je vse navzoče nagovoril tudi župan Marko Funkel. Po koncu uradnega dela so bili vsi navzoči povabljeni v novo predavalnico, kjer so si preko slikovne projekcije ogledali sam potek izvajanja projekta. Marsikateri so se čudili in kar niso mogli verjeti kako veliko delo je bilo opravljeno s strani prostovoljcev. Šele preko slikovne projekcijo so dobili pravo predstavo širine opravljenega dela.

Po uradnem delu zaključka  je sledil piknik s prijetnim druženjem vseh navzočih, ki se je zavlekel v pozne popoldanske ure.

Na koncu še enkrat zahvala vsem prostovoljcem, vsem donatorjem, izvajalcem, partnerjem pri projektu, ter vsem ostalim, ki ste pripomogli k uspešni izpeljavi projekta ‘Prenova planinskega doma na Kalu’, ter hkrati tudi povabljeni k naslednjemu projektu.

Vojko Zupančič

Posted in Utrinki leta 2022.