Letni občni zbor PD Hrastnik

V soboto, 30. marca 2019, je potekal Letni občni zbor članov Planinskega društva Hrastnik. Ob 10. uri smo se v Planinskem domu na Kalu zbrali člani PD Hrastnik ter povabljeni gostje. Vse je najprej pozdravil predsednik PD Hrastnik Vojko Zupančič, nato pa je vodenje zbora prevzelo Delovno predsedstvo.

Dnevni red Letnega občnega zbora je obsegal 12. točk. Pregledali in potrdili smo poročilo o opravljenem delu v letu 2018 kot tudi finančno poročilo za leto 2018, vsebinski in finančni plan za leto 2019. Izvedli smo nadomestne volitve za novega blagajnika in predsednika Nadzornega odbora. Sprejeli smo tudi spremembe in dopolnila Pravil PD Hrastnik, ki so bile potrebne zaredi novega Zakona o nevladnih organizacijah.

Ob koncu Občnega zbora so nas pozdravili še povabljeni gostje iz sosednjih PD, nam čestitali za dosežene uspehe in zaželeli obilo sreče in volje za naprej. Opravljeno delo je rezultat truda in dela vseh članov in prostovoljcev. Planinci smo se razveselili prisotnosti novega župana Hrastnika g. Marka Funkla. Njegove vspodbudne besede so zvenele kot pohvala za delo, prizadevanja in kot kažipot v prihodnje.

Na Občnem zboru so bila tudi podeljena priznanja oziroma značke za opravljene planinske transferzale, ter diplome za 50 x Klobuk.  Zahvaljujemo se vsem prejemnikom za prejeta priznanja oziroma za njihov prispevek pri delovanju Planinskega društva Hrastnik.

Po končanem uradnem delu zbora je sledilo še planinsko druženje in pogostitev udeležencev zbora.

Letno poročilo društva za leto 2018 si lahko ogledate v glasilu »NAŠA POTA« na spletni strani društva http://www.pdhrastnik.si.

Posted in Utrinki leta 2019.