Članstvo in članarina 2016

koča_na_kalu

Vrste članstva in cenik članarine za leto 2016 – PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK

clanarina

V PD Hrastnik se lahko včlanite tudi preko spletne strani.

Leta 2013 je PZS pričela izdajati nove planinske izkaznice. Stroške izdaje novih izkaznic je v letih 2013 do 2015 krila PZS, z letošnjim letom pa stroške izdaje novih izkaznic krije vsak posameznik ko plača članarino na društvu in znaša 2 Eur.

TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta.

OBVESTILO ČLANOM PD Hrastnik

V letu 2014 smo v PD Hrastnik pričeli z vodenjem članstva preko informacijskega sistema ‘NAVEZA‘  vodenega pri PZS (Planinska zveza Slovenije). Sam postopek plačevanja članarine za člane se pri tem ne spremeni. Član društva ali posameznik, ki želi postati član društva ob plačilu članarine prejme znamkico za tekoče leto. Naloga društva je, da takoj po plačilu članarine za vsakega člana vnese vse potrebne podatke v informacijski sistem ‘NAVEZA‘. Zavarovalno jamstvo za vse člane, ki so plačali članarino, začne veljati ob 00.00 uri naslednjega dne, ko se podatki o članu vnesejo v sistem ‘NAVEZA‘.

Za pridobitev potrebnih podatkov, ki jih je potrebno vnesti v sistem ‘NAVEZA‘ je potrebno izpolniti pristopno izjavo. Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva in jo je potrebno izpolniti in podpisati samo enkrat. Večina članov je pristopno izjavo izpolnila že v letih 2013, 2014 in 2015. Pristopno izjavo mora izpolniti vsak posameznik, ki se na novo včlani v društvo.

V letu 2013 so se postopoma pričele uvajati nove članske izkaznice, ki vsebujejo tudi digitalni zapis podatkov. Članarino posameznik normalno plača na društvu enako kot do sedaj. Nove izkaznice bodo člani, ki le-te še nimajo, prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 7 do 10 dni po vnosu podatkov v informacijski sistem ‘NAVEZA‘, ki ga opravi matično društvo. Stroške izdaje novih izkaznic je v letih 2013 do 2015 krila PZS, z letošnjim letom pa stroške izdaje nove izkaznice krije vsak posameznik ko plača članarino na društvu in znaša 2 Eur. Kadar je to potrebno se nova članska izkaznica uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih dokumentov, ki vsebuje fotografijo. Na novi izkaznici je tudi prostor na katerega se nalepi znamkica za tekoče leto.

OPOZORILO: Znamkico ki jo dobite ob plačilu članarine ne lepite na stare izkaznice, nalepili jo boste na novo izkaznico, ki jo dobite po pošti (to seveda velja samo za člane ki še nimate nove izkaznice).

Člani, ki do 31.01.2016 poravnajo članarino za leto 2016, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31.01.2017.

Vse informacije o članarini (vrste članstva, pogoji in ugodnosti) so na voljo na spletni strani PZS pod rubriko Članstvo. Informacije oziroma napotke lahko dobite tudi na PD Hrastnik.

 

Želimo vam veliko lepih trenutkov v gorah                                                    UO PD Hrastnik

clanstvo